Amaçlar 

 

Dernek, Romatizma, ağrı(algoloji), rehabilitasyon ve ilişkili konularda eğitim, araştırma, bilgilendirme yapmak, standartlar belirleme ve ulusal politikalar oluşturmak için;  

  • Romatizma, ağrı(algoloji) ve rehabilitasyon alanındaki çeşitli inceleme ve araştırmaları yapmak, desteklemek, teşvik etmek,

  • Romatizma,ağrı(algoloji) ve rehabilitasyon ve diğer sağlık sorunları ile ilgili gelişmeleri takip etmek, toplamak, yaymak,

  • Elde edilen bilgilerden ilgili sağlık kuruluşlarını yararlandırmak ve gerektiğinde onlarla işbirliği yapmak,

  • Tıp Fakültelerinin ilgili Anabilim Dalları ve birimleri ile işbirliği gerçekleştirmek,

  • Yurtiçi ve Yurtdışında ilgili dernek, vakıf, resmi kurum ve kuruluşlar ile işbirliğini gerçekleştirmek,

  • Eğitimde rolü olan kişilerin sayılarını artırmak, eğitimi yaygınlaştırmak

  • amacı ile kurulmuştur. 

Dernek bu amaçla üyeleri arasında mesleki, bilimsel ve sosyal ilişkileri geliştirir, üyelerinin haklarını korur ve tüm etkinliklerinde en yüksek etik standartları dikkate alır.

ROMATİZMA VE AĞRI DERNEĞİ

Resmi Web Sitesi

© Tüm Hakları Saklıdır.  2020 | RADER | Romatizma ve Ağrı Derneği