ROMATİZMA VE AĞRI DERNEĞİ

2014 yılında Samsun'da kurulmuş olan Romatizma ve Ağrı Derneği (RADER), Türkiye'de sağlık çalışanlarının ve hastalarını temsil eden bir kuruluştur.

RADER'in amaçları; romatizmal hastalıkların, birey ve toplum üzerindeki yükünü azaltmak ve tedavi ve hastalıkları önleme, kas-iskelet hastalıklarının rehabilitasyonu, romatoloji ve ağrı alanında yapılan eğitim ve araştırmaları teşvik etmek, geliştirmek ve desteklemektir.

Prof. Dr. Ömer Kuru

Başkan

T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilimleri Üniversitesi 

İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon AD

Prof. Dr. Ayhan Bilgici

Başkan Yardımcısı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon AD

 

Prof. Dr. Gamze Alaylı
Sekreter
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon AD

 

Prof. Dr. Yeşim Akyol
Muhasip Üye
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon AD

 

Prof. Dr. Yasemin Ulus
Üye
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon AD

YÖNETİM KURULU

Hand Drawing
Amaçlar

Dernek, Romatizma, ağrı(algoloji), rehabilitasyon ve ilişkili konularda eğitim, araştırma, bilgilendirme yapmak, standartlar belirleme ve ulusal politikalar oluşturmak amacı ile kurulmuştur.

Detaylı Bilgi
Tüzük

Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek için Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri ile Faaliyet Alanı

Detaylı Bilgi