BİLİMSEL SEKRETERYA

RADER Kış Atölyesi ’19'da sözlü ve poster bildiriler kabul edilecektir. Bildiriler deneysel çalışma, klinik çalışma ve özgün olgu  sunumları şeklinde, bilimsel gelişmeye katkıda bulunabilecek özellikte olmalıdır. 

Bildiri Özetleri ve Posterlerin Gönderilmesi 

Bildiri özetleri ve posterler, aşağıda belirtilen yazım kurallarına uygun hazırlanmış olarak kaanturkoz@diasos.com e-posta adresine ya da Bildirinizi Gönderin bölümünde yer alan elektronik posta formu aracılığıyla, en geç 15 Ocak 2019 tarihine kadar gönderilmesi gerekmektedir. Bu tarihten sonra gönderilen bildiriler değerlendirmeye alınmayacaktır. 

Bildiri Yazım Kuralları 

 • Yazım dili TÜRKÇE’ dir. Kullanılan dil açık anlaşılır, akademik açıdan uygun ve özenli olmalıdır. Tüm yazım hatalarından yazarlar sorumludur. 

 • Tüm yazarların adı-soyadı, akademik/çalıştığı kurumdaki ünvanı, çalıştığı kurum ve şehir, başlıkla birlikte açıkça belirtilmelidir. Ancak bunun dışında bildiri özeti içerisinde kurumu veya araştırıcıları tanıtacak herhangi bir cümle yer almamalıdır. 

 • Bildiriyi hazırlamış olan araştırmacılar arasından sunumu yapacak olan araştırmacı belirtilmelidir.

 • Yazarların isimleri ve soyisimleri sadece ilk harf büyük olacak şekilde küçük harflerle yazılmalıdır.

 • Örnek: Kaan Türköz

 • Yazarların çalıştıkları kurumların ad ve adresleri mutlaka belirtilmelidir. 

 • Örnek: Xxxx Üniversitesi Xxxx Fakültesi, Xxxx Ana Bilim Dalı, Şehir 

 • Örnek: Xxxx Hastanesi, Xxxx Kliniği, Şehir

 • Özet başlığının sadece ilk harfi büyük yazılmalıdır. 

 • Örnek: Xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxx.

 • Özet içinde kısaltma kullanılması halinde, kısaltmanın açık adı ilk geçtiği yerde parantez içinde belirtilmelidir. 

 • Özet; amaç, yöntem, bulgular ve sonuç başlıkları kullanılarak yazılmalıdır. Olgu sunumları için, giriş, olgu sunumu ve sonuç başlıkları kullanılmalıdır. 

 • Bildiri özeti, başlık ve yazar bilgileri hariç olmak üzere 350 kelimeyi geçmemelidir. 

 • Yukarıda belirtilen maddelerden herhangi birine uymayan bildiri özeti, içeriğine bakılmaksızın değerlendirme dışı bırakılacaktır. 

Poster Yazım Kuralları 

 • Posterlerinizi hazırlama sürecinde bu power point belgesinde belirtilen kurallara mümkün olduğunca uymanız poster salonunda ortak bir düzenin oluşmasını sağlayacaktır.

 • Posterlerin genişliği 50 cm ve yüksekliği 70 cm olmalıdır.

 • Posterler 1 metre uzaklıktan okunabilir olmalıdır.

 • Posterler düzenleme kurulu tarafından önceden belirlenecek olan numaralandırmaya göre asılacaktır.

 • Poster sunumu yapacak olan katılımcının, bilimsel programda belirtilen saatlerde posterinin başında bulunması gereklidir.

 • Posterlerin asılması için gerekli malzeme, poster alanındaki görevliler tarafından sağlanacaktır.

 • Belirlenen sürenin sonunda posterler, sahipleri tarafından kaldırılacaktır.

 • Belirtilen tarihte geri alınmayan posterlerden Düzenleme Kurulu sorumlu olmayacaktır.

 

Sözlü Bildiri ve Posterlerin Değerlendirilmesi 

Değerlendirme, yazarların ad/soyad ve kurumları gizli tutularak, Bildiri Değerlendirme Komitesince yapılacaktır. Değerlendirme sonucu, tüm bildiri sahiplerine sonuç yazısı olarak gönderilecektir.

BİLDİRİ GÖNDERİM KURALLARI

Please reload

ROMATİZMA VE AĞRI DERNEĞİ

Resmi Web Sitesi

© Tüm Hakları Saklıdır.  2020 | RADER | Romatizma ve Ağrı Derneği