BİLDİRİNİZİ GÖNDERİN

VII. Ulusal Karadeniz Romatoloji Kongresi'nde  sözlü ve poster bildiriler kabul edilecektir.

Bildiriler deneysel çalışma, klinik çalışma ve özgün olgu  sunumları şeklinde, bilimsel gelişmeye katkıda bulunabilecek özellikte olmalıdır. 

Bildiri özetlerinin, Bildiri Gönderim Kuralları bölümünde belirtilen yazım kurallarına uygun hazırlanmış olarak kaanturkoz@diasos.com e-posta adresine ya da aşağıdaki bölümünde yer alan elektronik posta formu aracılığıyla, en geç 15 Mart 2019 tarihine kadar gönderilmesi gerekmektedir. Bu tarihten sonra gönderilen bildiriler değerlendirmeye alınmayacaktır. 

  

Toplantımızda görüşmek dileğiyle,

RADER

Please reload

ROMATİZMA VE AĞRI DERNEĞİ

Resmi Web Sitesi

© Tüm Hakları Saklıdır.  2020 | RADER | Romatizma ve Ağrı Derneği